Drogi kliencie!

Zanim zdecydujesz się zapoznać się z cennikiem oferowanych przez nas usług lub też prześlesz nam prośbę o wycenę, proszę zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Czym jest kosztorys?

Kosztorys jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod w oparciu o przedmiar albo obmiar robót. Jednym z jego głównych elementów jest obliczona wartość robót budowlanych. Czasami można odnieść wrażenie, że jest to jedyny element. Pytanie o wartość robót budowlanych jest często jedynym pytaniem naszych klientów na etapie konsultowania wykonywanych prac.

Istotna jest tylko wartość robót budowlanych, no może jeszcze przedmiar, to z grubsza na tyle zgodnie z ustawą Pzp. Ale czy to wszystko? … dopóki inwestycja nie rozpocznie się to tak. A później?

Błędy w kosztorysach

A później to już z górki… szereg błędów często powoduje niedoszacowanie wartości robót, firmy wykonawcze na każdym kroku „szukają oszczędności”. Przy odrobinie dobrej woli inwestora część robót uda się jakoś ”doliczyć”, istnieją przecież kosztorysy na roboty dodatkowe, na roboty uzupełniające, zaniechane…, w żargonie dzieliliśmy już kosztorysy na dodatkowe, bardziej dodatkowe…?. Rozliczenie takiej inwestycji to nie lada wyzwanie. Niestety stanowi to czasem chleb powszedni… W najgorszej sytuacji są jednostki budżetowe, którym w razie kontroli trudno jednoznacznie wykazać prawidłowość zawiłych rozliczeń.

Skąd się biorą błędy w kosztorysach? Powodów jest kilka:

 • Brak jakichkolwiek przepisów regulujących zawód kosztorysanta
 • Autorem kosztorysu może być każdy. Może nim być niedoświadczony inżynier, student, ale również pielęgniarka, nauczyciel historii, albo ciocia Klocia z zawodu manikiurzystka, bohaterka ciekawego artykułu BZG. A podobno kosztorysant powinien biegle posługiwać się KNR’ami, mieć doświadczenie praktyczne w wykonawstwie i projektowaniu…

 • Kryterium najniższej ceny w postępowaniach przetargowych
 • Często koszty dokumentacji projektowej „nie chcą” się zmieścić w tej najniższej cenie, zatem kosztorys ma być wykonany za darmo? W taki sposób wykonuje się jeszcze „o zgrozo” OST oraz SST, ale nie kosztorys!. Wraz z ceną musi spadać jakość!

 • Czas
 • Prace projektowe wykonuje się na wczoraj, a co z kosztorysami…? Na przedwczoraj…? Wielokrotnie widywaliśmy kosztorysy wykonywane „na kolanie”. Dobry kosztorys potrzebuje czasu, tutaj nie ma dróg na skróty.

  Czy potrzebny jest nam rzetelny kosztorys?

  To pytanie klucz w przedstawianych rozważaniach. Czy faktycznie liczy się tylko wartość planowanych robót w kosztorysie? Rola kosztorysu jest wręcz powszechnie niedoceniana. Ale żeby nie być „stronniczym” napiszmy choć kilka słów o wadach kosztorysów.

 • Prawdą jest, że katalogi nakładów rzeczowych na podstawie których tworzymy kosztorysy są przestarzałe, czasem nieprawdziwe, a więc nie dostosowane do dzisiejszych realiów,
 • Prawdą jest również, że kalkulacje kosztorysów inwestorskich w porównaniu do ofertowych to dwa różne światy. Widywaliśmy kosztorysy ofertowe z cenami niższymi nawet o 50%! Więc jaka jest jakość sporządzanych kalkulacji cenowych?
 • Ale czy ktoś zna lepszy sposób na przedstawienie realnych kosztów prac budowlanych? W szczególności w przypadku robót indywidualnych nie dających się porównać do innych wykonanych już robót, np. szeroko pojętych remontów?

  Spójrzmy na przedstawione problemy z innej strony. Dobry kosztorysant poradzi sobie z przestarzałymi KNR’ami. Natomiast różnice w wartościach kosztorysów inwestorskich i ofertowych związane są z mechanizmem podaży i popytu na rynku robót budowlanych oraz z kryterium najniższej ceny. Analiza rynku dowodzi że rozbieżności pomiędzy wartościami obu kosztorysów, dla różnych inwestycji są do siebie zbliżone , co dowodzi ww. tezom.

  Spróbujmy odpowiedzieć na tytułowe pytanie czy potrzebny nam jest rzetelny kosztorys?

  TAK. Kosztorys jest potrzebny, jego rola rośnie wraz z wielkością inwestycji. I nie chodzi tutaj tylko o wartość całkowitą planowanych robót ani przedmiar. Więc o co chodzi…?

  Prawidłowo sporządzony kosztorys jest obok projektu podstawowym dokumentem w procesie organizacji robót budowlanych:

 • Kosztorys inwestorski, przedmiar, a kolejno kosztorys ofertowy stanowią podstawę w przypadku prowadzenia inwestycji zgodnie z ustawą Pzp, bez tych dokumentów nie ma prawnej możliwości prowadzenia inwestycji powyżej kwoty 30 tys. euro,
 • Kosztorys stanowi podstawę sporządzenia wiarygodnego harmonogramu prowadzenia robót, który pełni bardzo ważne role, w szczególności w realizacji dużych inwestycji,
 • Stanowi cenną pomoc przy sporządzaniu zamówień materiałowych oraz sprzętowych zgodnie z ilościami w kosztorysie oraz z harmonogramem opracowanym na jego podstawie,
 • Stanowi jedyny sposób kontroli wydatków na budowie. Podział wartości robót na poszczególne działy, poddziały, pozycje pozwala na szczegółową kontrolę finansową budowy, pozwala kontrolować koszty prac podwykonawców oraz własne.
 • kosztorys ofertowy stanowi podstawę sporządzania częściowych protokołów odbioru robót, te z kolei stanowią podstawę do wystawiania częściowych faktur za wykonane robót.
 • stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zaniechane w przypadku zmian w realizowanej inwestycji.
 • Zatem jakie warunki należy spełnić by oczekiwać rzetelnego kosztorysu?

 • kosztorysantem powinien być inżynier, biegle znający KNR’y, posiadające doświadczenie w wykonawstwie i projektowaniu, a najbezpieczniej potwierdzone zdobytymi uprawnieniami budowlanymi,
 • biegła znajomość KNR’ów jest tutaj jednym z kluczowych elementów, dzięki niej kosztorysy wykonuje się znacznie szybciej, ale są inne znacznie ważniejsze powody. Wiele normatywów jest przestarzałych, inne nigdy nie odpowiadały realnej pracochłonności robót, jedynie biegła ich znajomość oraz doświadczenie kosztorysanta pozwala na rzetelne sporządzenie kalkulacji,
 • kosztorysant powinien być nie jako sprawdzającym projektanta. Nikt tak szczegółowo nie analizuje projektu, jak kosztorysant. Na tym etapie da się wychwycić większość ewentualnych błędów projektowych,
 • kosztorysant musi wnikliwie sprawdzić wykonany przez siebie kosztorys, a w tym przedmiar. Ale, żeby to było możliwe:
 • kosztorysant musi sporządzać przedmiar w sposób chronologiczny, przejrzysty, możliwie uproszczony, dokładnie opisany, umiejętnie pomijając powtarzające się elementy przedmiaru… - albo może krócej – po prostu w sposób możliwy do zweryfikowania przez samego siebie oraz przez każdego innego uczestnika procesu budowlanego,
 • w przypadku planowanych prac budowlanych w istniejących obiektach, kosztorysant powinien co najmniej wspierać się dokumentacją fotograficzną istniejącego obiektu. Choć w większości przypadków kosztorysant powinien przeprowadzić inwentaryzację uzupełniającą na potrzeby sporządzenia kosztorysu. W przypadku planowania prac budowlanych w istniejących obiektach projekty budowlane często nie zawierają wszystkich szczegółów wymaganych z punktu widzenia kosztorysanta. W takich przypadkach kosztorys powinien wręcz uzupełniać zakres prac określony w projekcie. To właśnie w tych inwestycjach pojawiają się największe problemy w trakcie realizacji i rozliczenia robót. Dobrze wykonany kosztorys jest tutaj podstawą sukcesu.
 • dobry kosztorysant musi wiedzieć co to są kody CPV, założenia wyjściowe do kosztorysowania, czy kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych. Szczególnie te ostatnie wydają się zbędnym elementem kosztorysu, są jednak niezbędne przy pozyskiwaniu funduszy unijnych,
 • dobry kosztorysant powinien znać podstawy teoretyczne dotyczące kosztorysowania, a już w szczególności zasady kosztorysowania dotyczące rusztowań i deskowań, które są notorycznie nieprzestrzegane w praktyce. Jak znaczące mogą być konsekwencje błędów możemy doczytać na przykładzie rusztowań w artykule zamieszczonym w serwisie orgbud.

  Drogi kliencie!

  Zajmujemy się wykonywaniem tylko rzetelnych kosztorysów!

  A więc wszystie nasze oferty cenowe dotyczą rzetelnych kosztorysów.